Aceasta este o inițiativă a  Asociației E-Civis, în parteneriat cu ECDL România.

E-Civis este un ONG din România, a cărui misiune este de a promova valorile democratice în România și în alte țări, în special prin noile tehnologii. E-Civis consideră că tehnologia are două fețe: pe de o parte, oferă noi oportunități pentru grupurile vulnerabile, în timp ce, pe de altă parte, ar putea adânci discriminarea pe bază de sex şi avere.

Ca autoritate de certificare în domeniul de competenţelor digitale din România, ECDL ROMANIA este implicat activ în orientarea publicului general față de accesul real la competențele digitale și oferă instrumente utile pentru provocările care decurg din transformări tehnologice. În acest context, lansarea ECDL modul de Imprimare 3D este un pas normal. Dovezile arată că expunerea la tehnologie nu este echivalentă cu folosirea ei.